ԱՆԽԼԱՆԱԼ cf. ԶԱՆԽԼԱՆԱԼ. λανθάνω. lateo.

Անխլանայ ունողացն զգո՛յ լոյս եւ գոյից գիտութիւն՝ ըստ Աստուծոյ անգիտութիւնն. (Դիոն. թղթ.։ Իսկ Կիւրղ. գանձ.) վրիպակաւ գրի՝ ԱՆԽԵԼԱՆԱԼ. (արմատն է անխուլ, զանխուլ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զանխլանամ, ացայ

Voir tout