adv.

insensibly, imperceptibly;
stupidly;
cf. Անզգայաբար.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անզգայ, ից

Անզգայական

Անզգայանամ, ացայ

Անզգայացուցանեմ, ուցի

Անզգայիմ, եցայ

Անզգայութիւն, ութեան

Անզգայուն, յնոյ, ոց

Յանզգայ

Յանզգայիմ, եցայ

Յանզգայս

Voir tout