cf. ԱՆԵՐԿՄԻՏ, cf. ԱՆԵՐԿԲԱՅԵԼԻ.

Զհոգւոյն զօրութիւն սովիմբ եւ ի սոյն համարիմք ունել ամենայնիւ աներկմտելի։ Ի մեզ հաստատեալ աներկմտելի. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Հաւատ է կացումն հոգւոյ աներկմտելի. (Կլիմաք.։)