adj.

without hesitation, resolute, certain.

Other definitions containing this entry

Աներկմտելի

cf. Աներկմիտ.


Voir tout

adj. adv.

Որ ոչ երկմտի. ուրչիք երկմտութիւն. աներկբայ. շիւպհէսիզ, իշքիլսիզ.

Աներկմիտ պաշտօն առ Աստուած։ Աներկմիտ խնդրողացն զամենայն հայցուածսն կատարէ Աստուած. (Փարպ.։)

Étymologie