adv.

ἁχαλίνως. Առանց երասանակի. իբրեւ անսանձ. յանդգնաբար.

Որ եւ զեղեալն էր աներասանաբար (տպ. աներասակաբար) յապստամբութիւն. (Պրպմ. ԼԳ։)