adj.

ἁπειρόδωρος. Յանբաւս առատապարգեւ. եւ յանչափս առատաձեռնեալ.

Որք յաւէտն հաղորդին միոյ եւ անբաւապարգեւին Աստուծոյ, յաւէտ են մերձ առ նա։ Ըստ անբաւապարգեւ հեղմանն՝ անծախելիք են ամենեւին. (Դիոն. ածայ.։)