adv.

Անարատաբար. ամբիծ մտօք եւ սրտիւ. սրբութեամբ.

Ուրախութիւն եւ խնդութիւն ի դէպ էր լինել այնմ, որ մաքրապէս եւ ամբծաբար զենոյր. (Փիլ. լին. 63։)