ԱՄԲԻԿՈՒՆ կամ ՅԱՄԲԻԿՈՆ կամ ԱՄՊԻԿՈՒՆ. Բառ յն. ἵαμβος, ἱαμβικός. տաղաչափութիւն, որոյ ոտք բաղկացեալ իցեն ի սուղ եւ յերկար փաղառութեանց.

Գրեաց ամբիկունս երրականս եւ չորրորդատիպս. (Հ=Յ. յնվր. ՟Ի՟Ե.։ Ճ. ՟Բ.։)