adj. s.

summer-residence, summer-house, summer-quarters.

s.

Տուն եւ տեղի ամառնային. ամըռւան տեղ. եազ եվի. եազլըգ. եայլա.

Ամարանոցաց պահակս. (Խոր. ՟Բ. 7։)

Պատրաստիչս ձեան ամարանոցաց. (Յհ. կթ.։ եւ Ասող. ՟Ա. 6։)

Նստէր յամարանոցի ի վերնատանն. (Դատ. ՟Գ. 20.)

ա՛յլ ձ. յամարայնոյ ի վերնատանն. որպէս եւ յն. ի վերնատունն ամառնային։ θερινός. aestivus. եազլըգ քէօշքիւ.