s.

growth, augmentation, increase, enlargement, progress, extension, amplification, multiplication;
exaggeration;
augment;
vegetation.

s.

ԱՃՈՒՄՆ որ եւ ԱՃԵՑՈՒՄՆ. ԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ. Աճելն՝ ըստ ամենայն առման. առաւելութիւն, եւ յաւելուած՝ բուսոց, հասակի, սերնդոց, պատուոյ եւ այլն. αὕξησις incrementum, augmentum աճիլը, մենծնալը, շատնալը. իզտիատ. զիյատէթ. թարագգա.

Յաճումն եւ ի փառս տեղւոյն։ Ամենայն մարմինն աճէ զաճումն Աստուծոյ։ Զաճումն մարմնոյ գործէ. (Բ. Մակ. ՟Ե. 16։ Կող. ՟Բ. 19։ Եփես. ՟Դ. 16։)

Երրորդ եօթներեկաւ յանգումն է աճման. քանզի մինչեւ ի մի եւ ի քսան ամացն աճէ ի մեծութիւն մարդն։ Լուսին յաճման ընդ եւ ի կասելն յաճմանէն յեղյեղմունս գործէ. (Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Յորժամ յաճմունսն իցէ (լուսինն). (Եզնիկ.։)

Նովաւ օրհնին տղայք նոցա յաճումն. (Եղիշ.։)

Սերմանք աճման։ Ի հասակ աճման համբառնալ. (Նար.։)

Յաճմանէ յաճումն փոխեցաւ. (Լմբ. սղ.։)

Գան յաճումն ամուսնութեամբ. (Եզնիկ.։)

Բազմորդութեանն աճմամբ։ Զաճումն ազգիս գործէ. (Պիտ.։)

Աճումն երկիւղին Աստուծոյ՝ սկիզբն սիրոյն է. (Կլիմաք.)

Զիս յարմարեա՛ Տէր ընդ նոսին՝ առնուլ աճումն ըստ բոլորին. (Յիսուս որդի.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աճումն աճմունք
accusatif աճումն աճմունս
génitif աճման աճմանց
locatif աճման աճմունս
datif աճման աճմանց
ablatif աճմանէ աճմանց
instrumental աճմամբ աճմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գերաճումն, ման

Նուաճումն, ման

Պատշաճումն, ման

Վերաճումն, ման

Voir tout