adj.

Սեպհական, աղջկանց. որպէս եւ կոչումն փաղաքշական, գորովական. κορικός, κορίκιος puellaris, virginalis

Փաղաքշական է աղջկական (ըստ յունաց). եւ զի ոչ ասացաւ ի մերումս վասն պատկառանաց. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)