adj.

miserable, pitiable, unfortunate, calamitous, grievous.

adj.

ԱՂԻՈՂՈՐՄ որ եւ ԱՂԻ ԵՒ ՈՂՈՐՄ. Որ ինչ յողորմ շարժէ զաղիս. ցաւալի յոյժ. աղէտաւոր. ողբալի. ցաւագին. խղճալի, խեղճ, ողորմուկ. մուսիպէթլի.

Այնչափ աղիողորմ տեսիլ. (Մամբր.։)

Աղիողորմ հեծեծանաց։ Ընդ աղիողորմ թշուառութեան կականման ձայնի. (Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Ը։)

Ի ձայն աղիողորմ հառաչեն. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Գ։)

Ձայն աղիողորմ՝ ուժգին գոչմամբ յերկինս բարձրացուցանէր. (Վրք. ածաբ.։)

Աղիողորմ արտասուօք լային. (Մաղաք.։)

adv.

Ցաւագինս. ողորմագին.

Յաղագս որոյ լայք աղիողորմ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)