va.

to plough.

չ. ն.

Ակօս պատառել. արօրադրել. վարել. հերկել. չիֆթ սիւրմէք.

Օրինակէ երկրի սերմանց զսերմ աստուածպաշտութեան, եւ յիշէ զակօսելն. (Խոսր. ժմ.։)

Étymologie