adj.

assembled in a circle.

adj.

Ի մի ակումբ ժողովեալ. համագումար.

Ակմբահոյլ ժողովոյն ի քեզ հաւատացելոց. (գրեալ էր՝ ակումբահոյլ). (Թէոդոր. խչ.։)

Étymologie