s.

keeping, obeying or fulfilling the law.

s.

Օրինապահն ինել. պահպանութիւն օրինաց եւ պատուիրանաց.

Լուծումն շաբաթուն՝ օրինապահութիւն էր. (Ոսկ. յհ. ՟Բ 3։)

Ի վեցերորդումն մարդն դադարէր յօրինապահութենէն։ Անշարժ կացին յօրինապահութեանն։ Մի՛ լիցի օրինապահութեամբն տնօրինել. (Մամբր.։ Զքր. կթ.։ Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif օրինապահութիւն օրինապահութիւնք
accusatif օրինապահութիւն օրինապահութիւնս
génitif օրինապահութեան օրինապահութեանց
locatif օրինապահութեան օրինապահութիւնս
datif օրինապահութեան օրինապահութեանց
ablatif օրինապահութենէ օրինապահութեանց
instrumental օրինապահութեամբ օրինապահութեամբք