s.

utility, usefulness, advantage, good.

s.

ὡφέλεια utilitas. Օգտակարն գոլ, եւ գտելն. շահաւորութիւն. շահ. պիտանութիւն. Պտուղ ինչ բանս ընկալցի զձեր օգտակարութիւնն. (Առ որս. ՟Ա։)

Դեղ օգտակարութեան։ Օգտակարութիւնս գտանել (ի վնասակարաց գլխովին.) (Ագաթ.։ Եզնիկ.։)

Ոչ ինչ վեհերէր վասն օգտակարութեան կղզոյն. (Փարպ.։)

Այս են գիրք ամենայն հոգեշունչ օգտակարութեան. (Նար. ՟Ծ՟Ը։)

Աղ կրկին ունի զբնաւորական օգտակարութիւն. (Շ. մտթ.։)

Զստինն դնէ ի բերանն յօգտակարութիւն մանկանն. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif օգտակարութիւն օգտակարութիւնք
accusatif օգտակարութիւն օգտակարութիւնս
génitif օգտակարութեան օգտակարութեանց
locatif օգտակարութեան օգտակարութիւնս
datif օգտակարութեան օգտակարութեանց
ablatif օգտակարութենէ օգտակարութեանց
instrumental օգտակարութեամբ օգտակարութեամբք