adj.

born of an aspic.

adj.

Ծնունդ քարբի. ծնունդ իժի. չար զաւակ չար ծնողի.

Տո՛ւր ինձ ասէ զգլուխն յովհաննու մկրտչի. ո՛վ մատակ առիւծուն քարբածնունդ մանկանն. (Բաբիղ. յհ. մկ.։)

Étymologie