adv.

εὑκαρδέως forti et praesenti animo εὑθαρσῶς confidenter, constanter. Իբրեւ քաջասիրտ. քաջասրտութեամբ. համարձակ.

Առեալ քաջասրտաբար մասն ի գնդէն պարսից։ Քաջասրտաբար արիացեալ. (Փարպ.։ Վրդն. պտմ.։)

Զօդն դատարկ քաջասրտաբար վիրօք դադարեցուցանել (յն. հարկանել)՝ համարին ընդդիմամարտկացն յաղթօղ լինել. (Դիոն. ածայ.։)