s.

good nurture or education.

s.

εὑτροφία bona nutritio, alimenti copia. Բարւոք սնունդ. տարածումն. առողջութիւն. առատ բոյծք կամ ճարակ.

Որով քաջասնութիւնք մանկանց յաւետանան. (Պիտ.։)

Ի քաջասնութիւն մարմնոյ։ Քաջասնութիւն մարմնոյ առնէ. (Անյաղթ եւ Շ. բարձր.։)

Լինելութիւնք եւ քաջասնութիւնք կենդանեաց եւ տնկոց։ Թանձրացեալք խուժադուժական ազգին ոստք քաջասնութեամբք. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Զվիճակն գադայ (ենգադդայ՝) ասացին պատշաճագոյնս ունել առ քաջասնութիւն ողկուզոցն. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջասնութիւն քաջասնութիւնք
accusatif քաջասնութիւն քաջասնութիւնս
génitif քաջասնութեան քաջասնութեանց
locatif քաջասնութեան քաջասնութիւնս
datif քաջասնութեան քաջասնութեանց
ablatif քաջասնութենէ քաջասնութեանց
instrumental քաջասնութեամբ քաջասնութեամբք