adj.

εὑρυής laetis germinibus vel ramis praeditus, densus arboribus. Ունակ ընտիր շառաւիղաց (որպէս ծառ), կամ տնկոց եւ բուսոց (որպէս երկիր).

Մեծութիւն զուգահաւասար տնկոց ուրեմն քաջաշառաւիղի աճեցմամբն ի վեր ընթացեալ. (Նիւս. երգ.։)

Զերկիրն քաջաշառաւիղ քան զամենայն երկիր. (Փիլ. յովն.։)