adj.

very faithful;
most confiding.

adj.

εὕπιστος fidelis. Զօրաւոր հաւատով. հաստատուն ի հաւատս. մեծահաւատ. հաւատարիմ, եւ Վստահ.

Քաջահաւատն պետրոս. (Ճ. ՟Ա.։)

Փորձեալ քննեսցէ զքաջահաւատսն. (Ագաթ.։)

Եթէ դու քաջահաւատ ես, քահանայն չկարէ արգելուլ զԱստուածոյ ողորմութիւնն. (Համամ առակ.։)

Ո՛վ մայր քաջահաւատ. (Սիսիան.։)

Տեռատեսն՝ քաջահաւատ կինն բժշկեցաւ։ Տեռնատես կինն եւ քաջահաւատ. (Սարկ. հանգ.։)

Լրտեսքն քաջահաւատ եւ կորովի. (Վրդն. ծն.։)

Կարի քաջահաւատ եւ կորովի. (Վրդն. ծն.։)

Կարի քաջահաւատ եւ համարձակախօս իսկ էր. (Տօնակ.։)

Եթէ քաջահաւատ ես յառաջանորդն, տո՛ւր զառօրեայ կեանս քա նմա. (Նեղոս.։)

Քաջահաւատ մանկունքն զամենայն արարածս յօրհներգութիւն կոչէին. (Հարցնափառ.։)

Զքաջահաւատ քո զաշակերտսն ընտրեցեր՝ հանելով ի լեառ բարձր. (Գանձ.։)

Քորք քաջահաւատ յուսով ընդ առաջ ելանեն փրկչին. (Նար. տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաջահաւատութիւն, ութեան

Voir tout