adj.

having a quantity.

πεποσώμενος quantitatem habens. Ունակ քանակութեան. ընդ քանակաւ անկեալ. չափաւոր. չափելի.

Ժամանակական բերմամբ առլցեալ քանակաւոր ձեւով ըստ հասարակաց բնութեան մարդկան։ Քանակաւորն. եկաց ադամ այնքան, եւ այսքան մանասէ, եւ այնպիսիքն. (Զքր. կթ.։ Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քանակաւոր քանակաւորք
accusatif քանակաւոր քանակաւորս
génitif քանակաւորի քանակաւորաց
locatif քանակաւորի քանակաւորս
datif քանակաւորի քանակաւորաց
ablatif քանակաւորէ քանակաւորաց
instrumental քանակաւորաւ քանակաւորաւք