adj.

adorned with fine flowers.

adj.

Որ ունի կամ տայ զծաղիկ քաղցր եւ գեղեցիկ.

Ըստ հաւատի ազգաբանութեան՝ քաղցրածաղիկ ծառոյն բարետիպ պտուղ. (Նար. խչ.։)