ՔԱԼ եւ ՔԱԼԵԼ. Ռամկականն ձայնիցս Քայլ, Քայլել.

Քալեաց քալս եօթն. (Հ=Յ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բքալից

Երեքալեան

Թքալից

Մաքալուկ

Շքալից

Սլաքալեզու

Փքալի

Փքալիր

Քալա

Քալաք

Voir tout