va.

to deliver or save by means of ransom, to redeem;
cf. Նամակ.

ն.

λυτρόομαι redimo. Փրկել՝ տալով զփրկանս. դնելով ազատել.

Գթասիրեալ փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ միածնին իւրոյ. (Յհ. իմ.։)