adj.

street-shaped.

adj.

Որ է ի ձեւ փողոցի. հանգոյն պողոտայի.

Պատառէր զխորս անդնդոց կարմիր ծովուն, եւ փոսահերձ փողոցաձեւ ճանապարհ յօրինեալ առնէր բանակին հեբրայեցւոց. (ՃՃ.։)