adj.

moveable, strolling;

gr.

transitive.

adj.

μεταβατικός transitivus, fluxus. Անցողական. փոխադրական. տեղափոխական. հոսական.

Ըստ յարձակմանն շարժութեան տեսակք. փոխանցականն, եւ շարժական մարմնոյն ըստ ամենայնիվ, եւ ձայնականն։ Իսկ ոտք է փոխանցական գործարան. (Նիւս. բն.։)

Այս մինչ ի վեց մասն աշխարհիս փոխանցական, մասունք ժամուց որք անդ լինին եօթնեւտասան. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Գնտաձեւ շարժի անձն, ընդ որում ընտանեբար լուսափայլի նմա գիտութիւն Աստուածային.. . որպէս չարախառնիւք եւ փոխանցականօք ներգործութեամբ. (Դիոն. ածայ.։)