adj.

ՓՇԱԶԳԱԾ ՓՇԱԶԳԵՍՏ. Փշովք զգածեալ, զգեցեալ, վարակեալ, պատեալ.

Զուարթացան ծաղկախիտ պայծառութեամբ ի փշազգածն թառամութենէ. (Նար. յովէդ.։)

Զփշազգեստ սիրտս առ ի ծաղկազգեստ մաքրութիւն փոխեցին. (Բրս. ապաշխ.։) (Գրի եւ Փշասգեստ։)