adj.

ՓԾԻԿ կամ ՓԾՈՒԿ. Փիծ. փծուն. փցուն. պիղծ. տղտեղի. փիս.

Պիղծ հոգւոյն քրմաց սաղմոս գարշելի լինէր, եւ էր զի Զդաւթին առեալ, փծկին չար յաւելուածովն՝ առ կուռսն հայեցուցանէին. (Ոսկիփոր.։)