s.

argumentation, reasoning, pleading;
advocacy, bar.

s.

αἱτιολογία caussae redditio. Պատճառաբանութիւն. իրաւաբանութիւն. ապացոյց. պատճառք. եւ պատճառանք.

Թերեւս եւ սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան. (Պիտ.։)

Խորհուրդ ընդ ամիրապետին դնէր հնարիմաց փաստաբանութեամբ. (Յհ. կթ.։)

Հրաւիրեցաւ ի հարսանիսն, եւ ոչ փաստաբանութեանց (տեղի ետ, կամ փաստաբանեաց) զգայնոց լծակցութիւնս. (Սկեւռ. լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փաստաբանութիւն փաստաբանութիւնք
accusatif փաստաբանութիւն փաստաբանութիւնս
génitif փաստաբանութեան փաստաբանութեանց
locatif փաստաբանութեան փաստաբանութիւնս
datif փաստաբանութեան փաստաբանութեանց
ablatif փաստաբանութենէ փաստաբանութեանց
instrumental փաստաբանութեամբ փաստաբանութեամբք