adj.

gleaming flashes;
extending, diffused as a lightning flash.

adj.

Որ սփռէ զփայլատակունս, կամ սփռի իբրեւ զփայլակն.

Ծայրագոյն լուսոյ ծագումն.. . փայլակնատարած ճառագայթարձակ փայլմամբ. (Խոր. վրդվռ.։)

Վասն մեր ի խանձարուրս շարունակեցաւ վերարկօղն փայլակնատարած լուսոյն. (Զքր. կթ.։)

Փայլակնատարած շաւիղ. (Շ. տաղ.։)