adj.

like lightning, very luminous, radiant, coruscant.

adj.

մ. Ի ձեւ փայլական. իբրեւ զփայլակն. փայլակնատեսիլ.

Տեսիլ փայլակնաձեւ զուարթնոյն. (Շար.։)

Սուր աստուածամուխ.. . նշան սքանչելարուեստ՝ փայլակնաձեւ փայլմամբ յեսանեալ. . . շողշողեալ. (Նար. խչ.։)