s.

pyramid.

s.

πυραμίς pyramis. Պիրամիդէս, որ է հրաձեւ կամ փայլակնաձեւ.

Եղիցի արդ ըստ ուղիղ եւ վայելչական բանին՝ փայլականին հաստատուն եղեալ տեսակ՝ հրոյ տարր եւ սերմ. (Պղատ. տիմ.։)