ՑՕՊ ՕՐԷՆՔ, կամ ՑԱՒՊ ԱՒՐԷՆՔ.

Է սխալ գրչութիւն՝ յասելն.

Բոյն բարի գլուխ ձագուց ցօպ օրէնք են նոցա.

զի յընտիր օրինակն գրի.

Բոյն բարի գլուխ ձագուց ապաւէնք են նոցա. եւ գուցէ գրելի իսկ է լրագոյնս՝ Բոյն արագլի ապաւէնք են ձագուց նոցա. (քանզի հայի ի Սղ. ՟Ճ՟Գ.)

Անդ թռչունք երկնից ճագս հանցեն, եւ բոյն արագլի ապաւէն է նոցա. եւ այսմ յարմարելի է յաջորդ բանն. այսինքն է, եթէ՝ Կրօնաւոր ո՛ւր եւ երթիցէ, բնակութիւն է նորա. (Վրք. հց. ՟Բ։)