va.

to cool, to chill, to freeze;

fig.

to cool.

ն.

ψύχω, καταψύχω, ψυχρίζω frigefacio, refrigero. Տալ ցրտանալ. պաղեցուցանել, հովացուցանել. պաղեցնել.

Զոր օրինակ ցրտացուցանէ գուբ զջուր իւր, այնպէս եւ նա ցրտացուցանէ զչարիս իւր. (Երեմ. ՟Զ. 9։)

Երկաթ հրանալովն՝ ոչ ցրտացուցանէ զբոցն. (Բրս. ծն.։)

Ջեռուցանելն ցրտացուցանելոյն ներհական է. (Արիստ. ստորոգ.։)

Զբոց հնոցին ցրտացուցեր։ Ցրտացուցանէ զախտին ջերմութիւն։ Մի՛ վասն որոյ նիւթականիս ի հրոյ սիրոյն Քրիստոսի ցրտացուցանէք զոգիս. (Ճ. ՟Բ.։ Լմբ. ժղ.։ Շ. ընդհանր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ցրտացուցանեմ
դու ցրտացուցանես
նա ցրտացուցանէ
մեք ցրտացուցանեմք
դուք ցրտացուցանէք
նոքա ցրտացուցանեն
Imparfait
ես ցրտացուցանեի
դու ցրտացուցանեիր
նա ցրտացուցանէր
մեք ցրտացուցանեաք
դուք ցրտացուցանեիք
նոքա ցրտացուցանեին
Aoriste
ես ցրտացուցի
դու ցրտացուցեր
նա ցրտացոյց
մեք ցրտացուցաք
դուք ցրտացուցէք
նոքա ցրտացուցին
Subjonctif
Présent
ես ցրտացուցանիցեմ
դու ցրտացուցանիցես
նա ցրտացուցանիցէ
մեք ցրտացուցանիցեմք
դուք ցրտացուցանիցէք
նոքա ցրտացուցանիցեն
Aoriste
ես ցրտացուցից
դու ցրտացուսցես
նա ցրտացուսցէ
մեք ցրտացուսցուք
դուք ցրտացուսցջիք
նոքա ցրտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ցրտացուցաներ
դուք մի՛ ցրտացուցանէք
Impératif
դու ցրտացո՛
դուք ցրտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ցրտացուցանիջիր
դուք ցրտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ցրտացուսջի՛ր
դուք ցրտացուսջի՛ք