adj.

cold, frigid.

adj.

Ցրտական. ցուրտ. ցրտին. ցրտացուցիչ.

Ի դաշտ մի ցրտային։ Ցրտայինսն զհիւսիսայինն։ Ի ժամահոտ ցրտային տարտարոսէ աստի փրկեսցուք զանձինս. (Ճ. ՟Ա.։ Մագ. ՟Ժ՟Է։ Նանայ.։)