vn.

to pique oneself extremely.

չ.

ՑՈՓԱՄՏԵԼ. Ցոփ լինել մտօք. մեծամտել. պօլ պօլ պարծենալ.

Նախագահութամբ նահապետացն ցոփամտէին հրէայքն. (Ոսկ. հռ.։)