s.

shock, shake;
— տալ, to shake, to agitate, to stir.

ՑՈՒՆՑ ՏԱԼ. որ եւ ՑՆՑԵԼ. Ռամկօրէն եւեթ ասին. որպէս Շարժլել եւ թօթափել. (լծ. եւ ցնդիլ)

Ամենայն զօրութեամբ ցո՛ւնց տուր (ի կորզել զքեզ ի միջոյ սառին). իբրեւ ցունց ետ, հարաւ ագին ի պազն. (Ոսկիփոր.։)

ՑՈՒՆՑ ՏԱԼ. յորմէ Ցնցել.

Ցունց տալով մինչեւ եօթն անգամ, եւ ապա հատեալ եղեւ (պտուղն ի ծառոյն). (Եպիփ. ծն.։)