adj.

wheat-distributing.

adj.

σιτόδοτος frumenti dator, largitor. Բաշխօղ ցորենոյ.

Զիա՞րդ զյովսեփաւ զանց արարի, որ ծառայ եղեւ, եւ ցորենաբաշխ եգիպտոսի. (Առ որս. ՟Ը։)