adj.

worn out, old, ragged, tattered;

s.

old clothes, rags, tatters, rubbish.

adj. s.

(ի բառէս Ձունձ կամ Ցունց) ῤάκος, ῤάκιον lacera vestis, detrius panniculus ῤάκινος panneus. Հնոտի. պատառատուն. եւ Կարկատեալ ձորձ. զգեստիկ. գրգլեակ. փերթ. կապերտ.

Տեսանիցես զայլս մերկս, եւ միայն ցնցոտի կապերտիկ զգեցեալ։ Ի ցնցոտիս զոք տեսանէիր. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14. եւ մտթ. ՟Բ. 25։)

Զաղքատն վասն զցնցոտին զգենլոյ անպատուէք։ Ցնցոտիս ինչ արկեալ է զանձամբ. (Սարգ. յկ. ՟Զ։ Բրսղ. մրկ.։)