ն.

Ընդ տրոհմամբ արկանել. քակել. լուծանել. խտրոց արկանել.

Իսկ տամկացեալն՝ տրոհարկելով իմն զգուգութիւնս անպարզիցն տարբերէ. (Երզն. քեր.։)