adj.

փոթոթահամ. անախորժ.

Տըտպատեսակ կեղեւով մարմնական վարուց. Տըտպատեսակ համովն (ձիթենին) զթթուագոյն առաքինութիւն առակէր նոցա, եւ զխոշոր վարս. (Վրդն. երգ.։ Երզն. ՟ժ. խորան.։)

Եւ զայլս թթուագոյն եւ տըտպատեսիլ ճգնողական վարուք յանճառ բարիսն առաջնորդէ. (Վահր. երրորդ.։)