adj.

passionate, impassioned, amorous, smitten with love or desire.

adj.

Մոլեալ ի տռփիս, տռփաւոր. ցանկասէր.

Վավաշն այն եւ տռփոտ՝ կաթոտն շամիրամ. (Յհ. կթ.։)