adv.

in rank, in files, in line, by series.

adv.

Կարգաւ. տողեալ ի մի շար կամ հետզհետէ.

Բազմութիւն հաւուց տեսի տողաբար, զի թռչին առաջնորդութեամբ ոմանց. (Փիլ. լիւս.։)