s.

dwelling together, cohabitation.

s.

συνοίκησις cohabitatio, contubernium. Տնակիցն գոլ. բնակակցութիւն. ընտանութիւն. կենակցութիւն. լծակցութիւն.

Ոչ ունի դառնութիւն տնակցութիւն նորա. (Իմ. ՟Ը. 16։)

Վասն զի տաճար չեւ եւս էր շինեալ, զիւրաքանչիւր ուրուք բարեաց զտնակցութիւն տաճար երեւեցոյց եւ բագին առ տնին։ Հրաժարել ի միասինն բնակութենէ, եւ զտնակցութիւնն ի բաց քակել. (Փիլ. ել. եւ Փիլ. իմաստն.։)

Եւ նոքա (կանայք) օգնականք ձեզ՝ իւրեանց համեստ եւ պարկեշտ տնակցութեամբն. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տնակցութիւն տնակցութիւնք
accusatif տնակցութիւն տնակցութիւնս
génitif տնակցութեան տնակցութեանց
locatif տնակցութեան տնակցութիւնս
datif տնակցութեան տնակցութեանց
ablatif տնակցութենէ տնակցութեանց
instrumental տնակցութեամբ տնակցութեամբք