adj.

mixed with mud, muddy;
brown.

adj.

Տղմուտ. տղմախառն. (եթէ չիցէ Թխպագին)

Զհողն զամենայն ի վերկոյս հոսեալ յուզէին ... ի բացուստ նկատեալ տեսողացն զտղմագին մթութիւն. (Պտմ. աղեքս.։)