s.

weak-mindedness, slowness, stupidity, dulness, imbecility.

s.

Տկարութիւն մտաց (յայլեւայլ կարգի).

Անհաւատալի իմում տկարամտութեանս կարծեցեալ։ Ըստ տկարամտութեանմերոյ ոչ եղեաք բաւական յիշել զբովանդակն ի կարգի. (Փարպ.։)

Այսու երդմամբս հաստատեաց զտկարամտութիւն մեր ի յոյս նորին փրկագործութեանն. (Լմբ. սղ.։)

Վասն հրէական ազգին տկարամտութեան, եւ առ ի գիրն միայն լպրշութեան. (Վահր. համբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տկարամտութիւն տկարամտութիւնք
accusatif տկարամտութիւն տկարամտութիւնս
génitif տկարամտութեան տկարամտութեանց
locatif տկարամտութեան տկարամտութիւնս
datif տկարամտութեան տկարամտութեանց
ablatif տկարամտութենէ տկարամտութեանց
instrumental տկարամտութեամբ տկարամտութեամբք