s.

type, model, example, pattern, sampler.

s.

ՏԻՊԱՐ կամ ՏԻՓԱՐ. Տիպ, որպէս գաղափար. կաղպար. գալըպ.

Րաբունաբար սիրոյն տիպար՝ կացուցանէ անմիջաբար. (Շ. յիշ. առակ.։)

Նշխարն ի տիփարէն, եւ մոմն ի կնքոյն առնու զնոյն տիպն. (Մխ. ապար.։)

Տիփար, գաղափար ոսկերչաց. (Հին բռ.։)