s.

lancer, pikeman, halberdier.

adj.

δορατοφόρος hastifer δεξιολάβος lancearius ζιβύνην κρατήσων zibinam tenens. Ունօղ՝ կրօղ զտէգ, որպէս եւ զսուին. ինզակաւոր.

Վահանաւորք եւ տիգաւորք։ Ասպար ի ձեռին տիգաւոր հետեւակ։ Աղեղնաւորք եւ տիգաւորք։ Արս հեծեալս՝ տիգաւորս։ Հեծեալս եօթանասուն, եւ տիգաւորս երկերիւր.եւ այլն։

Այր քաջ էր, եւ բազմաց տէր տիգաւորաց. (Խոր. ՟Բ. 43, կամ 46։)

Աղեղնաւորք կորովեաց, եւ տիգաւորք նիզակաց. (Յհ. կթ.։)

Ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տիգաւոր տիգաւորք
accusatif տիգաւոր տիգաւորս
génitif տիգաւորի տիգաւորաց
locatif տիգաւորի տիգաւորս
datif տիգաւորի տիգաւորաց
ablatif տիգաւորէ տիգաւորաց
instrumental տիգաւորաւ տիգաւորաւք