s.

starling-water.

s.

Ջուրն այն՝ զորոյ զհետ բերին ի բնէ տարմք. գտանի ի խորասան եւ ի սպահան. ուստի եթէ տարցին սափորով միով այլուր, զոր օրինակ ի մուսուլ, զհետ գան տարմք, եւ ծախեն անդ զմարախս.

Ել ջուր յատակս հորոյն (ուր արկաւ երանելի մոգապետն). եւ այն է տարմաջուրն. ո՛ւր եւ տանին՝ տարմ հաւուց զհետ երթայ. (Վրդն.։ տե՛ս եւ Պտմ. հյ. ՟Բ. 473։)

Յայս հայի թերեւս եւ մթին գրուածն համամայ ի Քեր. երզն.

Ըմպեմ զտարմնաձայնականին որպէս զջուր ուխտից զքերթածս լաւացն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տարմաջուր տարմաջուրք
accusatif տարմաջուր տարմաջուրս
génitif տարմաջրոյ տարմաջրոց
locatif տարմաջրոյ տարմաջուրս
datif տարմաջրոյ տարմաջրոց
ablatif տարմաջրոյ տարմաջրոց
instrumental տարմաջրով տարմաջրովք